AUP/UUP

Ava AUP

Õhuruumi kasutamise plaan (AUP) on NOTAM-teatega võrdsustatud standardformaadis teavitus õhuruumi korraldamise (ASM) kohta, millega tehakse teatavaks õhuruumi korraldamise üksuse (AMC) haldusalas olevate alade kasutamine konkreetsel ajaperioodil.

Õhuruumi kasutamise ajakohastatud plaan (UUP) on NOTAM-teatega võrdsustatud standardformaadis teavitus õhuruumi korraldamise (ASM) kohta, millega tehakse teatavaks muudatused, mis asendavad varem kehtinud AUP/UUP informatsiooni.

Eesti õhuruumi kasutusplaan, mille koostajaks on Eesti AMC, sisaldab järgnevat informatsiooni Tallinna FIRi kohta:

  • IFR lendude planeerimiseks avatud CDR2-tüüpi marsruudisegmendid
  • IFR lendude planeerimiseks suletud CDR1-tüüpi marsruudisegmendid
  • Aktiveeritavad AMC hallatavad alad
  • Aktiveeritavate alade tõttu rakendatavad RAD-/FUA-piirangud IFR lendude planeerimisele
  • Lisainformatsioon

Aim.eans.ee veebi kaudu vaadatav Eesti õhuruumi kasutusplaan on automaatselt genereeritud õhuruumikasutuse andmebaasi alusel ega ole mõeldud kasutamiseks ohutusalaste otsuste langetamiseks. Ametliku (Üle-Euroopalise) õhuruumi kasutusplaani allikaks on Eurocontrol Network Operations portaal:

https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html

Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
AIRAC AIP AMDT 07/2020 28787959

A-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
UFN AIC A 08/2018 Vulkaanilise tuha sündmuste haldamine Tallinn FIR-is 33809B61
UFN AIC A 05/2019 Lennundusteabe toodete tellimuste uuendamine aastaks 2020 3FA243BA
UFN AIC A 06/2019 Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri FCB64180
UFN AIC A 07/2019 Kehtivad aeronavigatsiooniteabe ringkirjad F6607C04
UFN AIC A 09/2019 Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis 2588D0A3
UFN AIC A 02/2020 ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtt 641F758B

B-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
UFN AIC B 01/2019 Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2019/2020. aastal 7F37947B
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
NIL
AIRAC AIP AMDT 08/2020 4993542D
AIRAC AIP AMDT 09/2020 4DD455D3
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Manus CRC
EETN Ala 2 743E5ACA
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
AIRAC AIP SUP 01/2020 Piiranguala EER181 ja ajutiselt eraldatud ala EETSA181 kehtestamine 4E25906E
AIP SUP 09/2020 Pärnu lennuvälja rekonstrueerimistööd AA2C75BA
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
No data found