AUP/UUP

Ava AUP

Õhuruumi kasutamise plaan (AUP) on NOTAM-teatega võrdsustatud standardformaadis teavitus õhuruumi korraldamise (ASM) kohta, millega tehakse teatavaks õhuruumi korraldamise üksuse (AMC) haldusalas olevate alade kasutamine konkreetsel ajaperioodil.

Õhuruumi kasutamise ajakohastatud plaan (UUP) on NOTAM-teatega võrdsustatud standardformaadis teavitus õhuruumi korraldamise (ASM) kohta, millega tehakse teatavaks muudatused, mis asendavad varem kehtinud AUP/UUP informatsiooni.

Eesti õhuruumi kasutusplaan, mille koostajaks on Eesti AMC, sisaldab järgnevat informatsiooni Tallinna FIRi kohta:

  • Aktiveeritavad AMC hallatavad alad
  • Aktiveeritavate alade tõttu rakendatavad RAD-/FUA-piirangud IFR lendude planeerimisele
  • Lisainformatsioon

Aim.eans.ee veebi kaudu vaadatav Eesti õhuruumi kasutusplaan on automaatselt genereeritud õhuruumikasutuse andmebaasi alusel ega ole mõeldud kasutamiseks ohutusalaste otsuste langetamiseks. Ametliku (Üle-Euroopalise) õhuruumi kasutusplaani allikaks on Eurocontrol Network Operations portaal:

https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html

Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
AIRAC AIP AMDT 01/2021 8F595709

A-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
UFN AIC A 08/2018 Vulkaanilise tuha sündmuste haldamine Tallinn FIR-is 33809B61
UFN AIC A 02/2020 ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtt 641F758B
UFN AIC A 03/2020 Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri 8956D0D2
UFN AIC A 04/2020 Kehtivad aeronavigatsiooniteabe ringkirjad 534B3BDC
UFN AIC A 05/2020 Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis 36059B73
UFN AIC A 06/2020 Lennundusteabe toodete avaldamine alates aastast 2021 95749792

B-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
UFN AIC B 01/2020 Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2020/2021. aastal 9389C6CE
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
AIRAC AIP AMDT 02/2021 5E92C3FA
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Manus CRC
EETN Ala 2 743E5ACA
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
AIRAC AIP SUP 12/2020 Piiranguala EER181 ja ajutiselt eraldatud ala EETSA181 kehtestamine 2DBE999D
AIP SUP 01/2021 Pärnu lennuvälja rekonstrueerimistööd F8736880
UFN AIRAC AIP SUP 02/2021 Piirangud ja ümberkorraldused seoses rekonstrueerimistöödega Lennart Meri Tallinna lennuväljal 6D9ACA5C
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
Restrictions and Rearrangements Due to Lennart Meri Tallinn Airport Reconstruction Works 6D9ACA5C