Tere tulemast uuele AIM.eans.ee kodulehele

Alates 29. juulist on kõigile kättesaadav uuenenud disainiga lennuinfo veebileht https://aim.eans.ee/.

Uus veeb on kasutajasõbralikuma disaini ja uute funktsionaalsustega, keskendudes põhjalikult toodete kirjeldusele ning olles sealjuures ka nutitelefoni sõbralik. Uuenenud aim.eans.ee veebis on leitavad lennundusteabe tooted (elektrooniline lennundusteabe kogumik, AIP lisad, lennundusteabe ringkirjad, lennuväljatakistused, VFR infoteatmik, VFR kaart) ja aeronavigatsiooniteabe koostajad saavad kodulehe kaudu edastada vajalikke taotlusi. 

Vana --> uus veebivaade

Uued funktsionaalsused veebi kasutajale:

  • eAIP paketi allalaadimine;
  • lennu ettevalmistuse menüü alla on koondatud rohkem abimaterjale ja viiteid lihtsustamaks lendude planeerimist;
  • lennu ettevalmistuse menüüst on leitav lennuplaani (FPL) taotlemise vorm, mida saab registreerimata täita ja edastada automaatselt lennuinfo talitusele;
  • uudiskirjade/teavituste tellimine, mille abil saab infot uutest avaldatud lennundusteabe toodetest jm kiireloomulistest uudistest;
  • korduma kippuvate küsimuste (KKK) rubriik, mille alt leiate vastuseid aeronavigatsiooniteavet ning kodulehte puudutavatele küsimustele.

FPL taotluse vorm uues veebis


Uued funktsionaalsused aeronavigatsiooniteabe koostajatele:

  • SLA lepingute kontaktisikud saavad hallata volitatud isikute nimekirja ja anda juurdepääsu aim.eans.ee alamlehele taotluste edastamiseks;
  • AIRAC-kalendrisse on lisatud täiendavaid  kuupäevi AIPi muudatuste ja lisade planeerimiseks.

AIRAC kalender

Kui Teil on ettepanekuid või ideid kasutusmugavuse kohta, ootame väga Teie tagasisidet. Selleks palume kasutada peagi lansseeritaval kodulehel olevat tagasiside edastamise vormi.