Autoriõiguse märge ja vastutust välistav säte

Autoriõiguse märge

Kõik autoriõigused kuuluvad Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsile.

Selle väljaande ja tema osade reprodutseerimine, säilitamine/salvestamine otsingusüsteemides või edasiandmine mistahes kujul või viisil: elektrooniliselt, mehaaniliselt, kopeeritult/paljundatult, salvestatult või teisiti, on keelatud autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata.

 

Vastutust välistav säte

Kõik materjalid, andmed, tarkvara, tooted ja teenused, mis on lisatud või kättesaadavad antud koduleheküljel on ära toodud 'nagu on' ja 'nagu saadaval'. Lennuliiklusteeninduse AS ei garanteeri, et sisu on täpne, usaldusväärne, täielik, kõikehõlmav, õige või ajakohane, et see kodulehekülg on kättesaadav igal ajahetkel või kohas, et kõik puudused või vead on parandatud või et sisu ei sisalda viiruseid või muud kahjulikku tarkvara. Lennuliiklusteeninduse AS püüab parandada kõik vead, millele on tähelepanu juhitud.

AIS-i väljaannete kasutamine antud koduleheküljel toimub kasutaja ainuvastutusel.

Lennuliiklusteeninduse AS ei vastuta ühegi otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb AIS-i väljaannete kasutamisest või eiramisest. Eelkõige ei vastuta Lennuliiklusteeninduse AS käesoleva veebilehe sisu vigade või puuduste eest ning selle kasutamisega või ebaõige edastamisega seotud tagajärgede eest, isegi siis kui Lennuliiklusteeninduse AS-i on teavitatud sellise kahju võimalikkusest. Need piirangud kehtivad olenemata sellest, kas väidetav vastutus põhineb lepingul, õiguserikkumisel või mingil muul alusel.

Kasutaja enda kohustus on tagada, et ta kasutab ajakohast teavet. Lennuliiklusteeninduse AS võib muuta materjale antud koduleheküljel ilma eelneva teavituseta.

Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
AIRAC AIP AMDT 09/2020 4DD455D3

A-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
UFN AIC A 08/2018 Vulkaanilise tuha sündmuste haldamine Tallinn FIR-is 33809B61
UFN AIC A 02/2020 ICAO IWXXM-mudeli kasutuselevõtt 641F758B
UFN AIC A 03/2020 Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri 8956D0D2
UFN AIC A 04/2020 Kehtivad aeronavigatsiooniteabe ringkirjad 534B3BDC
UFN AIC A 05/2020 Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis 36059B73
UFN AIC A 06/2020 Lennundusteabe toodete avaldamine alates aastast 2021 95749792

B-seeria

Avaldamise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
UFN AIC B 01/2020 Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2020/2021. aastal 9389C6CE
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Muudatus Manus CRC
AIRAC AIP AMDT 10/2020 58A5D24F
AIRAC AIP AMDT 11/2020 3CE93C29
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Manus CRC
EETN Ala 2 743E5ACA
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
AIRAC AIP SUP 01/2020 Piiranguala EER181 ja ajutiselt eraldatud ala EETSA181 kehtestamine 4E25906E
AIP SUP 09/2020 Pärnu lennuvälja rekonstrueerimistööd AA2C75BA
AIRAC AIP SUP 12/2020 Piiranguala EER181 ja ajutiselt eraldatud ala EETSA181 kehtestamine 2DBE999D
Avaldamise kuupäev Jõustumise kuupäev Lõpu kuupäev Number Pealkiri CRC
Establishment of Restricted Area EER181 and Temporary Segregated Area EETSA181 2DBE999D