Aeronautical Information Management (AIM)
Print E-mail

AUP

Õhuruumi kasutamise plaan (AUP) on NOTAM-teatega võrdsustatud standardformaadis teavitus õhuruumi korraldamise (ASM) kohta, millega tehakse teatavaks õhuruumi korraldamise üksuse (AMC) haldusalas olevate alade kasutamine konkreetsel ajaperioodil.

 

Õhuruumi kasutamise ajakohastatud plaan (UUP) on NOTAM-teatega võrdsustatud standardformaadis teavitus õhuruumi korraldamise (ASM) kohta, millega tehakse teatavaks muudatused, mis asendavad varem kehtinud AUP/UUP informatsiooni.

 

Eesti õhuruumi kasutusplaan, mille koostajaks on Eesti AMC, sisaldab järgnevat informatsiooni Tallinna FIRi kohta:

  • IFR lendude planeerimiseks avatud CDR2-tüüpi marsruudisegmendid
  • IFR lendude planeerimiseks suletud CDR1-tüüpi marsruudisegmendid
  • Aktiveeritavad AMC hallatavad alad
  • Aktiveeritavate alade tõttu rakendatavad RAD-/FUA-piirangud IFR lendude planeerimisele
  • Lisainformatsioon

 

Aim.eans.ee veebi kaudu vaadatav Eesti õhuruumi kasutusplaan on automaatselt genereeritud õhuruumikasutuse andmebaasi alusel ega ole mõeldud kasutamiseks ohutusalaste otsuste langetamiseks. Ametliku (Üle-Euroopalise) õhuruumi kasutusplaani allikaks on Eurocontrol Network Operations portaal:

https://www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html