Aeronautical Information Management (AIM)
Print E-mail

AIP SUP

AIP-i lisa (SUP) on AIP-is sisalduvat alalist infot täiendav pikaajaline (kolm kuud ja rohkem) või pikka teksti ja/või jooniseid sisaldav lühiajaline ajutine muudatus. Lennutegevuse seisukohalt olulised ajutised muudatused AIP-is avaldatakse kooskõlas AIRAC süsteemiga ja kehtestatud jõustumiskuupäevadega ning tähistatakse akronüümiga AIRAC (AIRAC AIP SUP).

AIP-i lisad, mis avaldatakse kahe DVD avaldamise vahel, trükitakse kollasel paberil, et nad oleksid märgatavad.

 

NB! Kehtivad AIP-i lisad, mis avaldati paberkandjal, on eelkõige kättesaadavad siin, PDF formaadis ning ei pruugi DVD-le ehk eAIP-i paketti jõuda.

 

Avald. kuupäev Number Teema / Pealkiri
7. veebruar 2018AIP SUP 02/2018Tallinna Vanasadama valgusinstallatsioon
22. november 2018AIRAC AIP SUP 01/2019Piiranguala EER181 ja ajutiselt eraldatud ala EETSA181 kehtestamine
9. mai 2019AIRAC AIP SUP 06/2019Langevarjurite laager Kuressaare lennuväljal - Parasummer 2019
6. juuni 2019AIRAC AIP SUP 08/2019Tartu lennuvälja SBAS lähenemisprotseduuride testimine
6. juuni 2019AIRAC AIP SUP 09/2019Autospordivõistlus Kuressaare lennuväljal
4. juuli 2019AIRAC AIP SUP 10/2019Piirangud ja ümberkorraldused seoses TWY F ehitustöödega Ämari militaarlennuväljal
4. juuli 2019AIRAC AIP SUP 11/2019Muudatused Tartu RNP lähenemisprotseduurides
© EANS 2019