Aeronautical Information Management (AIM)
Print E-mail

INSPIRE metaandmed

INSPIRE direktiivi I ja II lisa ruumiandmekogumite ja -teenuste metaandmed

Alljärgnevalt on loetletud LLT AS-s leiduvad INSPIRE direktiivile vastavad ruumiandmekogumi metaandmed:

 

Identifitseerimine

Allika pealkiri: Lennuinfoandmed

Allika referaat: Andmestik sisaldab Tallinna lennuinfopiirkonnas asuvate geograafilisi lennuinfoandmeid

Allika liik: ruumiandmekogum

Allika asukoha määraja: aim.eans.ee

Allika kordumatu identifikaator: EANS:AIM_data

Allika keel: EST

Andmete esituslaad: vektor

Formaat: ESRI geodatabase

Koordinaatsüsteem: L-EST97

Tärkandmete iseloomustus

 

Liigitus

Valdkondade kategooria: transport

 

Võtmesõna(d)

transpordivõrgud

õhuruum

lennumarsruut

õhuruumi piirangualad

navigatsioonivahendid

lennuväljad

lennuvälja piirkonnad

 

Geograafiline asukoht

Geograafiline piirdekate: W: 20.58; S: 57.46; E:28.3; N: 59.83

Ulatus: Tallinna lennuinfo piirkond

 

Ajaline viide

Ajaline ulatus: 1992 kuni tänapäev

Avaldamise kuupäev: 07 APR 2011

Viimase läbivaatamise kuupäev

Loomise kuupäev

 

Kvaliteet ja õigsus

Päritolu: aeronavigatsiooni teabe koostajad

Ruumiline lahutusvõime: vastavuses Tsiviillennunduse Konventsiooni Lisa nr 15ga (Aeronautical Information Services. ICAO)

Andmete uuendamise intervall: vastavalt muudatusettepanekutele kooskõlas AIRAC süsteemi jõustumiskuupäevadel

 

Vastavus

Spetsifikatsioon: Tsiviillennunduse Konventsiooni Lisa nr 15 (Aeronautical Information Services. ICAO)

Vastavusaste: Vastav

 

Kasutamise ja juurdepääsu piirang

Juurdepääsu ja kasutamise tingimused: vastavalt kokkuleppele

Avaliku juurdepääsu piirangud: puuduvad

 

Vastutavad organisatsioonid

Haldaja: Lennuliiklusteeninduse AS ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Omanik: Lennuliiklusteeninduse AS ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Levitaja: Lennuliiklusteeninduse AS ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Metaandmed

Metaandmete kontaktpunkt: Lennuliiklusteeninduse AS ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Metaandmete kuupäev: 2011-04-07

Metaandmete keel: EST